Aktuality

 • 19.12.2023 09:04

  Příspěvek na vzdělávání mladých lékařů, zahraniční stáž, členům OS ČLK Praha 4 na rok 2024

  Na rok 2024 bude z rozpočtu OS ČLK Praha 4 vyčleněna částka 100.000,- Kč Kritéria pro přiznání příspěvku - člen OS ČLK Praha 4 posledních 5 let, pokud žadatel je členem OS ČLK Praha 4 kratší dobu, musí mít na Praze 4 pracoviště nebo bydliště - držitel diplomu CV - profesní životopis - věk do...

 • 19.12.2023 09:04

  Příspěvek na vzdělání lékařů s vysoce kvalifikovanou specializací

  Po letošní premiéře, kdy byl příspěvek vyplacen dvěma lékařům, chce i nadále představenstvo OS ČLK Praha 4 podporovat vzdělávání a rozvoj i starších lékařů s vysoce kvalifikovanou specializací. Proto se ČLK Praha 4 rozhodla opět v roce 2024 – vyhlásit program finanční podpory na...

 • 19.12.2023 09:02

  Žádosti o prominutí příspěvků na rok 2024

  Lékařům bude členský příspěvek prominut za stanovení těchto podmínek: - doložená pracovní neschopnost trvající déle než 6 měsíců, potvrzená lékařem, který PN má v evidenci (po předložení písemné žádosti) - jediný pracovní úvazek do 0,3, (po předložení písemné žádosti) - účast na humanitární...

 • 22.09.2023 11:00

  Příspěvek na předatestační přípravu 2023

  Na zasedání představenstva OS ČLK Praha 4, které se konalo dne 21.9.2023 bylo rozhodnuto o vyplacení příspěvku ve výši 3.000,- Kč na předatestační přípravu lékařům, kteří roce 2023 složili atestační zkoušku. Vice o podmínkách a stažení žádosti se dozvíte ZDE  

Vyhláška MZ ČR 415/2017 - týkající se elektronických receptů

(vyhláška 415 - klinki na obrázek)

Korespondenční adresa: 

Antala Staška 1670/80, 140 46  Praha 4

Kancelář OS ČLK Praha 4

Pacovská 869, 140 00 Praha 4

tel: +420 261 006 406

e-mail: praha4@clkcr.cz

Úřední hodiny: 

po 13,30 – 17,00 a st 13,30 – 17,30

(letní prázdniny jen st 13,30 – 17,00)

Radka Cucová a Kateřina Závodská

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

  

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská