Příspěvek na vzdělání lékařů s vysoce kvalifikovanou specializací

     Představenstvo OS ČLK Prahy 4 se nově od roku 2023 rozhodlo přispívat na vzdělávání v oboru pro lékaře/řky, kteří se individuálně a bez další podpory rozhodli pro vzdělávací pobyt na zahraničním pracovišti za účelem doplnění či rozšíření své erudice v oboru a to za těchto podmínek:

  • lékaři, kteří jsou starší 40ti let

  • mají ukončené vzdělání v oboru
  • jsou členy ČLK Praha 4 více jak 15let
  • vůči OS ČLK Praha 4 si řádně plní své povinnosti, vyplývajících ze Stavovských předpisů ČLK
  • předloží návrh pobytu na zahraničním pracovišti s vysokou specializací v oboru uchazeče/čky
  • toto zahraniční specializované centrum by mělo svou kvalitou přesahovat možnosti, které pro další rozvoj v současné době nabízí české zdravotnictví
  • přihlášky zaslat do konce září přísušného kalendářního roku na sekretariátu OS ČLK Pha 4 (osobně/poštou/e-mailem/DS)
  • přihláška musí obsahovat motivační a zvací dopis zahraničního pracoviště a informace potvrzující výběrové podmínky uvedené výše
V případě většího počtu zájemců o příspěvek a vyčerpání limitu (150.000,- Kč), bude rozhodující datum podání žádosti.
 
Sledujte naše webové stránky a čtěte pozorně e-maily, další komu přispějeme můžete být právě VY!
 
Již jsme přispěli těmto lékařům:

2023 -  MUDr. Viktor Vik, Ph.D., náhled prezentace zde, MUDr. Karolína Doležalova, Ph.D.

 

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská