Příspěvek na WOFAPS 2022

     Představenstvo OS ČLK Praha 4 se na svém zasedání dne 16.12.2021 rozhodlo přispět lékařům, svým členům, na uhrazení kongresového poplatku na 7th World Congress of Pediatric Surgery (WOFAPS 2022) v celkové výši 49.000,- Kč.

     Sedmý ročník Světového kongresu dětské chirurgie organizace WOFAPS (World Federation of Associations of Pediatric Surgeons) se uskutečnil 12.–15. října v kongresovém centru Cubex Centru Praha na Pankráci. Jednalo se o vrcholnou mezinárodní akci v oboru dětské chirurgie, jejímž prezidentem byl pro tento rok prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D., přednosta Kliniky dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol.

     Na kongresu byly prezentovány nejnovější poznatky a inovace z mnoha oblastí dětské chirurgie. Vědecký program zahrnuje jak vzdělávací akce pro mladé dětské chirurgy, tak přednášky mezinárodně uznávaných dětských chirurgů a expertní panely vedené špičkovými odborníky z renomovaných pracovišť z celého světa. Kongresu se zúčastní delegáti z více než 70 zemí světa.

Lékaři, kterým byl příspěvek schválen:

MUDr. Lukáš Kramář, MUDr. Aleš Přech, MUDr. Natalija Roško, MUDr. Lucián Zaťko, MUDr. Tereza Limprechtová, MUDr. Adéla Knížetová (nakonec se nezúčastnila), MUDr. Jan Hendrych

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

  

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská