Volby OS ČLK Praha 4 ze dne 15.6.2021

PŘEDSEDKYNĚ OS ČLK PRAHY 4

MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

       je zakladatelka screeningu rakoviny prsu a sítě mamacenter po ČR. Změnila pohled na péči o prs a založila nový obor Integrované péče o prsní žlázu. První Mamma centrum založila na Praze 4 v Braníku v roce 1993. V roce 2011 založila další Mamma centrum v pražských Hájích pod hlavičkou společnosti Breast Unit Prague. Zde působí jako supervizorka složitých případů a ředitelka, stejně jako v Mamma centru Hradčanská, které založila r. 2016. Zasloužila se o snížení úmrtnosti na rakovinu prsu, která poklesla o 30 %, čímž se Česká republika zařadila k nejlepším zemím světa. Jejím celoživotním tématem je preventivní péče. Jejími hesly jsou „Včasný záchyt rakoviny je nejlepší léčba“ a „Zdravá žena je základem zdravé rodiny“.

 

     Opakovaně je volena předsedkyní Asociace mamodiagnostiků ČR, tj. sdružení radiologů, kteří se specializují na diagnostiku onemocnění mléčné žlázy. Na téma diagnostika prsní žlázy publikovala desítky odborných článků, ale i textů pro laickou veřejnost. Přednáší po celé republice na specializovaných konferencích, vzdělávacích i osvětových akcích. Od roku 1999 vyučuje v postgraduálním studiu IPVZ, zde zorganizovala více než 180 týdenních kurzů s cílem naučit lékaře kvalitní diagnostiku prsu tak, aby byla dostupná všem ženám po celé republice. Do roku 2007 externě vyučovala mediky na  3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze .

Od roku 2001 se aktivně účastní pochodů AVON za zdravá prsa, od roku 2005 jako odborná garantka.

Od roku 2015 je volenou předsedkyní Oblastního sdružení České lékařské komory na Praze 4. Od roku 2016 působí jako předsedkyně správní rady Aliance žen s rakovinou prsu, jejímž největším projektem je výuka samovyšetřování prsu mladých žen, kdy jich bylo po celé republice proškoleno více než 7 000. Dalším ojedinělým projektem je Bellis, který podporuje ženy s rakovinou prsu do 40 let (v plodném období).


Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslava_Skovajsov%C3%A1

 

                                    PŘEDSTAVENSTVO

   MUDr. Veronika Žigmondová  (místopředsedkyně OS ČLK Praha 4)

   Oční lékař

   doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.                                                        

   Plicní lékař

 

   MUDr. Pavel Bočan, CSc.

   Neurolog

   MUDr. Martin Halad

   Gynekolog

 

   MUDr. Norbert Král

   Praktický lékař       

   prof. MUDr. Martin Oliverius, FEBS, Ph.D.
   Chirurg

 

  MUDr. Martin Opočenský, Ph.D.    
  Kardiolog
 
   MUDr. Tom Philipp, PhD., MBA

   Revmatolog

 

   MUDr. Viktor Vik, Ph.D

   Urolog

   MUDr. Ludvík Winkler

   Chirurg

 

                      

                                    REVIZNÍ KOMISE

MUDr. Jiří Ort (předseda) Ortoped
MUDr. Iva Beerová Praktický lékař
MUDr. Eva Dědicová Gynekolog
MUDr. Petr Čech Chirurg
MUDr. Dana Srnská Internista

                                            

                                            

 

 

                                    ČESTNÁ RADA

prof.MUDr. Julius Špičák, CSc. (předseda) Gastroenterolog
doc.MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D. Dětský chirurg
MUDr. Jana Střihavková Praktický lékař
MUDr. Petr Karger Pediatr
MUDr Hana Cabrnochová, MBA Pediatr
 
 
 
 
 
 
 
                                    DELÁGÁTI SJEZDU

MUDr. Martin Halad MUDr. Kamila Valentová
MUDr. Viktor Vik, Ph.D. prof.MUDr. Martin Oliverius, FEBS, Ph.D.
MUDr. Norbert Král MUDr. Martin Opočenský, Ph.D.
MUDr. Helena Štrofová doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
MUDr. Ludvík Winkler prof.MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA
MUDr. Jakub Tůma MUDr. Veronika Žigmondová

 

        


 

                                

                                          

 

 

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

  

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská