PŘEDSEDKYNĚ OS ČLK PRAHY 4
MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

PŘEDSTAVENSTVO
MUDr. Veronika Žigmondová místopředsedkyně OS ČLK Praha 4
doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
MUDr. Pavel Bočan, CSc.
MUDr. Martin Halad
MUDr. Norbert Král
doc. MUDr. Martin Oliverius, FEBS, Ph.D.     
MUDr. Martin Opočenský, Ph.D.
MUDr. Tom Philipp, PhD., MBA
MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
MUDr. Ludvík Winkler         
ČESTNÁ RADA
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc. předseda čestné rady 
MUDr. Petr Karger místopředseda čestné rady
MUDr. Hana Cabrnochová, MBA
MUDr. Jana Střihavková        
doc. MUDr. Tomáš Pešl, Ph.D.      
REVIZNÍ KOMISE
MUDr. Jiří Ort předseda revizní komise 
MUDr. Eva Dědicová místopředsedkyně revizní komise
MUDr. Petr Čech     
MUDr. Iva Beerová  
MUDr. Dana Srnská
DELEGÁTI SJEZDU

doc. MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

MUDr. Pavel Bočan, CSc.
MUDr. Martin Halad MUDr. Pavel Chrbolka, Ph.D.
MUDr. Norbert Král MUDr. Kamila Nouzová
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA MUDr. Martin Opočenský, Ph.D
doc. MUDr. Martin Oliverius, FEBS, Ph.D.  MUDr. Jiří Rohlíček
MUDr. Helena Štrofová MUDr. Jakub Tůma
MUDr. Kamila Valentová MUDr. Viktor Vik, Ph.D.
MUDr. Ludvík Winkler       MUDr. Veronika Žigmondová
NÁHRADNÍCI
prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.
MUDr. Ivo Stolz  
MUDr. Jan Bruthans, CSc., FESC

                                                                                       

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4

praha4@clkcr.cz

korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská