Příspěvek na vzdělání lékařů s vysoce kvalifikovanou specializací

19.12.2023 09:04

Po letošní premiéře, kdy byl příspěvek vyplacen dvěma lékařům, chce i nadále představenstvo OS ČLK Praha 4 podporovat vzdělávání a rozvoj i starších lékařů s vysoce kvalifikovanou specializací. Proto se ČLK Praha 4 rozhodla opět v roce 2024 – vyhlásit program finanční podpory na vzdělávání v oboru pro lékaře/řky, kteří se individuálně a bez další podpory rozhodli pro vzdělávací pobyt na zahraničním pracovišti za účelem doplnění či rozšíření své erudice v oboru.

Pro rok 2024 bude z rozpočtu vyčleněna částka 150.000,- Kč. Příspěvek pro jednotlivého lékaře bude v maximální částce 30.000,- Kč.

Podmínky přijetí žádosti:

-          lékaři, kteří jsou starší 40ti let,

-          mají ukončené vzdělání v oboru,

-          jsou členy ČLK Praha 4 více jak 15let,

-          vůči OS ČLK Praha 4 si řádně plní své povinnosti, vyplývajících ze Stavovských předpisů ČLK

-          předloží návrh pobytu na zahraničním pracovišti s vysokou specializací v oboru uchazeče/čky

-          toto zahraniční specializované centrum by mělo svou kvalitou přesahovat možnosti, které pro další rozvoj v současné době nabízí české zdravotnictví

-          přihlášky do 31.8.2024 na sekretariátu OS ČLK Pha 4 (osobně/poštou/e-mailem)

-          přihláška musí obsahovat motivační a zvací dopis zahraničního pracoviště a informace potvrzující výběrové podmínky uvedené výše

V případě většího počtu zájemců o příspěvek a vyčerpání limitu (150.000,- Kč), bude rozhodující datum podání žádosti.

Zpět

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská