Příspěvky na předatestační přípravu

  Představenstvo OS ČLK Prahy 4 se vždy koncem roku rozhoduje, zda přispěje svým členům na předatestační přípravu částku ve výši 3.000,- Kč a to za těchto podmínek:

  • lékař musí být členem OS ČLK Prahy 4 k 28.2. příslušného kalendářního roku (zaplatit členské příspěvky na OS Praha 4)
  • doložit diplom (potvrzení, popř. scan z logbooku), že v daném roce složil atestační zkoušku
  • vůči OS ČLK Prahy 4 si řádně plní své povinnosti vyplývající ze stavovského předpisu ČLK
  • vyplnit, podepsat a zaslat žádost (může být zaslána e-mailem ve formátu pdf) na  praha4@clkcr.cz  
  • žádost zaslat nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku

Sledujte naše webové stránky a čtěte pozorně e-maily, další komu přispějeme můžete být právě VY!

Již jsme přispěli v těchto letech:


    2017    jsme přispěli částku 111.000,- Kč / 37 lékařům

    2018    jsme přispěli částku  72.000,- Kč / 24 lékařům

    2019    jsme přispěli částku  96.000,- Kč / 32 lékařům

    2020    jsme přispěli částku  96.000,- Kč / 32 lékařům

    2021    jsme přispěli částku  75.000,- Kč / 25 lékařům

    2022    jsme přispěli částku  90.000,- Kč / 30 lékařům

    2023    jsme přispěli částku  105.000,- Kč / 35 lékařům

                                                                    

 

 

 

 

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

  

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská