Příspěvky na zahraniční stáž

     Představenstvo OS ČLK Prahy 4 se vždy koncem roku rozhoduje, zda přispět svým členům na zahraniční stáž a to za těchto podmínek:
 
  • lékař musí být členem OS ČLK Prahy 4 nejméně 5 let (u žadatelů, kteří jsou členy méně než 5 let, se bude posuzovat individuálně)
  • vůči OS ČLK Prahy 4 si řádně plní své povinnosti vyplývající ze stavovského předpisu ČLK
  • musí být držitelem Diplomu CŽV
  • přihláška musí obsahovat motivační dopis a profesní životopis
  • věk do 35 let
  • doložit konkrétní kongres (stáž) s pozvánkou organizátora akce
  • žádost zaslat nejpozději do 31.8. příslušného kalendářního roku
 

Sledujte naše webové stránky a čtěte pozorně e-maily, další komu přispějeme můžete být právě VY!

 
Již jsme přispěli těmto lékařům:

2014 -  MUDr. Karol Satoris, MUDr. Pavel Trančík

2016 - MUDr. Veronika Lovásová náhled prezentace zde, MUDr. Peter Mačinga

2017 - MUDr. Kateřina Schreibertová náhled prezentace zde

2019 - MUDr. Václav Hána náhled prezentace zde, MUDr. Michaela Zelinová náhled prezentace zde

2022 - MUDr. Kristýna Žabková náhled prezentace zde

2024 - MUDr. Sandra Rečičárová, MBA náhled prezentace zde

 
 

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

  

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská