Žádosti o prominutí příspěvků na rok 2024

19.12.2023 09:02

Lékařům bude členský příspěvek prominut za stanovení těchto podmínek:

- doložená pracovní neschopnost trvající déle než 6 měsíců, potvrzená lékařem, který PN má v evidenci (po předložení písemné žádosti)

- jediný pracovní úvazek do 0,3, (po předložení písemné žádosti)

- účast na humanitární misi, (po předložení písemné žádosti)

Členský příspěvek bude prominut všem členům OS ČLK Praha 4 (bez rozdílu kategorie), kteří v příslušném kalendářním roce dovrší 83 let a více. V roce 2024 se jedná o 139 lékařů.

Zpět

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská