Příspěvek na vzdělávání mladých lékařů, zahraniční stáž, členům OS ČLK Praha 4 na rok 2024

19.12.2023 09:04

Na rok 2024 bude z rozpočtu OS ČLK Praha 4 vyčleněna částka 100.000,- Kč

Kritéria pro přiznání příspěvku

- člen OS ČLK Praha 4 posledních 5 let, pokud žadatel je členem OS ČLK Praha 4 kratší dobu, musí mít na Praze 4 pracoviště nebo bydliště

- držitel diplomu CV

- profesní životopis

- věk do 35 let

- konkrétní stáž s pozvánkou organizátora akce

- žádost zaslat nejpozději do dne 31.8.2024

 

Zpět

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská