Příspěvek na vzdělání lékařů s vysoce kvalifikovanou specializací

29.03.2023 15:02

ČLK Praha 4 se chce dál spolupodílet na vzdělávání lékařů a proto kromě pravidelně organizovaných vzdělávacích akcí, finanční podpory lékařům za zdárné složení atestační zkoušky, finanční podpory pro mladé lékaře do 35ti let při vzdělávacích akcích v zahraničí a dalších individuálních programů podpory. S ohledem na výše uvedené, kdy podpora lékařů se týká výhradně mladší věkové skupiny, ale vzdělání se týká všech generací, se ČLK Pha 4 rozhodla od letošního roku 2023 – vyhlásit program finanční podpory na vzdělávání v oboru pro lékaře/řky, kteří se individuálně a bez další podpory rozhodli pro vzdělávací pobyt na zahraničním pracovišti za účelem doplnění či rozšíření své erudice v oboru.

Pro rok 2023 bude z rozpočtu OS ČLK Praha 4 vyčleněna částka 150.000,- Kč. Příspěvek pro jednotlivého lékaře bude v maximální částce 30.000,- Kč.

Podmínky přijetí žádosti:

  • lékaři, kteří jsou starší 40ti let
  • mají ukončené vzdělání v oboru
  • jsou členy ČLK Praha 4 více jak 15let
  • vůči OS ČLK Praha 4 si řádně plní své povinnosti, vyplývajících ze Stavovských předpisů ČLK
  • předloží návrh pobytu na zahraničním pracovišti s vysokou specializací v oboru uchazeče/čky
  • toto zahraniční specialisované centrum by mělo svou kvalitou přesahovat možnosti, které pro další rozvoj v současné době nabízí české zdravotnictví
  • přihlášky do konce září na sekretariátu OS ČLK Pha 4 (osobně/poštou/e-mailem)
  • přihláška musí obsahovat motivační a zvací dopis zahraničního pracoviště a informace potvrzující výběrové podmínky uvedené výše

V případě většího počtu zájemců o příspěvek a vyčerpání limitu (150.000,- Kč), bude rozhodující datum podání žádosti.

Zpět

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská