příspěvek na zahraniční stáž

10.03.2021 09:48

Dobrý den paní doktorko, dobrý den pane doktore.

Předstvanestvo OS ČLK Praha 4 na svém zasedání dne 9.3.2021 schválilo možnost příspěvku na zahraniční stáž svým členům, lékařům mladších 35 let.

Kritéria pro přijetí žádosti

     - člen OS ČLK Praha 4 (v době rozhodnutí představenstva)

- držitel diplomu CV

- profesní životopis

- věk do 35 let

- předjednaná konkrétní stáž s pozvánkou organizátora akce

- žádost zaslat nejpozději do dne 31.8.2021

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4

praha4@clkcr.cz

korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská