příspěvek na zahraniční stáž

10.12.2018 09:22

Vážená paní doktorko, Vážený pane doktore,

 

představenstvo Obvodního sdružení ČLK v Praze 4 se na svém řádném zasedání dne 6.12.2018 rozhodlo podpořit vzdělávání mladých lékařů do 35 let a přispět jim ze svého rozpočtu na zahraniční stáže. Žádosti o poskytnutí příspěvku budou individuálně posouzeny na zasedání představenstva a vybraní žadatelé budou informováni písemně.

Žadatel o příspěvek na vzdělávání musí splňovat následující podmínky:

- být členem OS ČLK Praha 4

- musí mít splněny veškeré povinnosti vůči ČLK

- musí být držitel diplomu celoživotního vzdělávání

- věk do 35 let

           

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

- motivační dopis

- profesionální životopis

- konkrétní doklad o předjednané stáži

 

Žádosti adresujte na kancelář OS ČLK Praha 4 nejpozději do 31.8.2019

 

S pozdravem                                                                      

                                                                        MUDr. Miroslava Skovajsová, Ph.D.

                                                                            předsedkyně OS ČLK Praha 4

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4

praha4@clkcr.cz

korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská