příspěvek na předatestační přípravu

07.10.2020 09:46

Představenstvo OS ČLK Praha 4 se na svém zasedání rozhodlo přispět lékařům, kteří v roce 2020 složili atestační zkoušku, jednorázovou částkou 3.000,- Kč. Tato částka bude vyplacena lékařům na základě předložení písemné žádosti a doložení dokladu o úspěšném absolvování atestační zkoušky. Příspěvek bude vyplácen do konce kalendářního roku 2020.

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4

praha4@clkcr.cz

korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská