Žádost o příspěvek na Atestační přípravu

 
 

Vyplněnnou  žádost , adresujte na kancelář OS ČLK Praha 4 (možno e-mailem i poštou).

Žadatel o příspěvek na vzdělávání musí splňovat následující podmínky:

- být členem OS ČLK Praha 4

- doložit diplom z atestace v příslušný kalendářní rok

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská