Vstup do ČLK

Lékař se stává členem ČLK na základě žádosti o přijetí.    

                                                                    

1)     Povinnou přílohou žádosti o přijetí za člena je notářsky ověřená fotokopie absolventského diplomu, popř. potvrzení o ukončení studia na lékařské fakultě.

2)     V případě, že žadatel vystudoval lékařskou fakultu mimo území České republiky, avšak v rámci Evropské unie, přikládá k žádosti o přijetí dále rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání  na našem území.

3)     V případě, že žadatel vystudoval lékařskou fakultu mimo ČR a EU, dokládá navíc i nostrifikaci absolventského diplomu, kterou provádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR či Univerzita Karlova v Praze.

Po schválení žádosti o přijetí za člena ČLK je lékař zapsán do registru členů ČLK a následně obdrží certifikát o přijetí za člena ČLK.

                                                                                                

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

Anketa

Líbí se vám naše stránky?

Celkový počet hlasů: 272

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská