Ukončení členství v ČLK


Ukončení členství se řídí §8 zákona č.220/1991 Sb. a §6 Stavovského předpisu ČLK č.1.

Žádost o ukončení členství lékař podává písemně okresnímu (obvodnímu) sdružení ČLK, jehož je členem.

Členství nelze ukončit zpětně, nelze jej přerušit ani pozastavit.

Zrušením členství zaniká platnost licencí vydaných Českou lékařskou komorou.


Zde je žádost o ukončení členství v ČLK pro OS Praha 4.© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská