Diplom celoživotního vzdělávání

Diplom celoživotního vzdělávání se řídí Stavovským předpisem č.16.

K jeho vydání je zapotřebí předložit kanceláři OS ČLK Praha 4:

  1. vyplněnou a podepsanou žádost
  2. doložit kredity ze vzdělávacích akcí ve výši 150 bodů za posledních 5 let

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská