Čestné prohlášení

 

Pokud čerpáte mateřskou, či rodičovskou dovolenou, vyplňte formulář a podepsaný doručte do kanceláře OS ČLKČ Praha 4

(stačí i scan do e-mailu). Pro příslušný kalendářní rok budete od platby členských příspěvku osvobozen/a.

 

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská