Čestné prohlášení

 

Pokud čerpáte mateřskou, či rodičovskou dovolenou, vyplňte formulář a podepsaný doručte do kanceláře OS ČLKČ Praha 4

(stačí i scan do e-mailu). Pro příslušný kalendářní rok budete od platby členských příspěvku osvobozen/a.

 

Kontakt

Česká lékařská komora se sídlem v Olomouci, obvodní sdružení Praha 4
korespondenční adresa:
Antala Staška 1670/80
140 46 Praha 4

261 006 406

Anketa

Líbí se vám naše stránky?

Celkový počet hlasů: 272

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Vytvořeno OS ČLK Praha 4

Radka Cucová, Kateřina Závodská